กาแฟดอยเวียง จากเมล็ดกาแฟที่ปลูกบนดอยเวียงผาโดยชาวเขาเผ่าลาหู่ มาสู่แบรนด์กาแฟสร้างชื่อของไชยปราการ

ร้านกาแฟดอยเวียง ตั้งอยู่ที่ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่ มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และจำหน่ายเมล็ดกาแฟจากแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่ปลูกและดูแลตามวิถีธรรมชาติของชาวไทยภูเขา เผ่าลาหู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ เช่น ครีมอาบน้ำ สบู่

กาแฟดอยเวียง