บ้านถ้ำง๊อบ

หมู่บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเตี๊ยมถ้ำง้อบ

หมู่บ้านถ้ำง้อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านคนจีน

บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

ฝายเชียงหมั้น

ฝายเชียงหมั้น ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ม่อนแสนดาว

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน
บ้านถ้ำง้อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราก
จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระเจ้าพรหมมหาราช

วัดพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

วัดถ้ำผาผึ้ง

วัดถ้ำผาผึ้ง ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

สวนอินทผลัมโกหลัก

สวนโกหลัก 91 หมู่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 

อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง

หมู่ที่ 4 หมู่บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land)

ฮิโนกิแลนด์ 168 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320