สถานที่ตั้ง : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน บ้านถ้ำง้อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 871 305

ม่อนแสนดาว ใครฟังดูก็รู้ว่าเป็นชื่อที่ไพเราะ ที่มาของชื่อนั้นมีความหมายตรงตัวทุกประการ ไม่มีการตั้งชื่อดึงดูดเพื่อการโฆษณาเกินจริงแต่อย่างใด คำว่า “ม่อน” หมายถึงสันเขา มีลักษณะใกล้เคียงกับม่อนแจ่ม ส่วนคำว่า “แสนดาว” มาจากจำนวนดวงดาวนับแสนดวงที่สามารถมองเห็นได้ในยามค่ำคืน ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามเพียงไม่กี่แห่งที่นักท่องเที่ยวยังรู้จักไม่มากนัก

ม่อนแสนดาว ตั้งในภายในพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน (หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 11) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เดิมทีหน่วยฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหลวง ดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตรับผิดชอบบริเวณดอยอ่างขาง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยอ่างขาง ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้บริเวณเส้นทางการบินจากดอยอ่างขาง บ้านถ้ำงอบ บ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ เขตติดต่ออำเภอเชียงดาว ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายเป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง จึงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำรับผิดชอบในกิจกรรมด้านป่าไม้ และส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำได้มอบหมายให้หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน ดูแลรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว

ม่อนแสนดาว อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำฝาง และเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาทางด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นเขาหินสูงชัน ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 400 – 1,800 เมตร พื้นที่เป็นภูเขาทอดตามแนวเหนือใต้ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีหินปูนกระจายอยู่ตามแนวเทือกเขา ในกลุ่มของหินที่มีอายุมาก ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูน หินโคไลไมท์ หินทราย และหินดินดาน ที่เกิดในยุคมิดเดิลเปอร์เมี่ยนและมิคเดิลถึงอัพเปอร์ คาร์ไบนิเฟอรัสในมหายุคทาเลโฮโซอิค ขณะเดียวกันก็จะมีหินตะกอนพวกหินทรายสีแดง หินดินดานและหินปูนที่มีอายุน้อยกว่าชุดแรกเกิดในยุคคลีตาเชียส และจูราสสิค ในมหายุคเมโสโซอิค พื้นที่ราบเชิงเขาจะเป็นตะกอนที่มีอายุน้อยเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำในยุคควอร์เตอร์นารีในมหายุคซีโนโซอิค หรือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายคือ เป็นหินดึกดำบรรพ์ใต้ทะเลมาก่อน

ลานกางเต็นท์และที่พัก

ม่อนแสนดาว ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ม่อนแสนดาว” ขึ้นภายในหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน  ม่อนแสนดาวมีลักษณะเป็นสันเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอไชยปราการได้แบบพาโนราม่า ภายในหน่วยฯ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จัดการโดยศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ม่อนแสนดาว ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติม่อนแสนดาว แบ่งเป็น 10 จุด มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด ได้แก่ “สวนหินRock Garden” เนื่องจากเป็นเทือกเขาหินปูนจึงพบเห็นหินรูปร่างสวยงามแปลกประหลาดได้จำนวนมาก จุดต่อไปต้องมาเที่ยวช่วงเดือนมกราคม คือ “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” มาช่วงเวลาที่เหมาะสมจะได้เห็นชมซากุระเมืองไทยจุดถัดไปเป็น “ดอกบัวตอง” ต้องมาเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน ละลานตาป่าสีเหลือง จุดต่อไปเป็น “ไร่กาแฟ” ถ้าอยากเห็นเมล็ดกาแฟสีแดงเข้มต้องมาเที่ยวช่วงเดือนมกราคมกำลังดี คอกาแฟมาดูแหล่งปลูกกันเลยจะได้เข้าถึงรสชาติ ในเส้นทางยังได้พบกับถ้ำและตาน้ำธรรมชาติ บนดอยสูงเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำลำธาร ตาน้ำเล็กๆ ก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำสายใหญ่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ควรให้เวลาอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เข้าถึงธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง