วัดถ้ำตับเต่า ตั้งอยู่ในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดมีความร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎกตั้งอยู่กลางน้ำ และมีบันไดขึ้นไปยัง ถ้ำตับเต่า ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ โดยถ้ำตับเต่าแยกออกเป็น 2 ถ้ำ คือ ถ้ำผาขาว และถ้ำปัญเจค บริเวณหน้าถ้ำมีกุฏิและศาลาสำหรับพักผ่อน