โกหลัก
สวนโกหลัก สวนอินทผลัมที่พัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยแห่งแรก ฝีมือการผสมพันธุ์ของเกษตรกรไทย ดร.ศักดิ์ ลำจวน หรือ โกหลัก ที่สามารถให้ผลผลิตได้ในระยะเวลาเพียง 3 ปี ผลดกทั้งผลดิบและผลสุก สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน อินทผลัม อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร เป็นแหล่งน้ำตาลที่ให้พลังงานสูง และปลอดภัยกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนอินทผลัม ซึ่งนอกจากผลอินทผลัมแล้วยังมีน้ำอินทผลัม ต้นกล้าอินทผลัม และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นจากอินทผลัมจำหน่ายด้วย

สวนโกหลัก มีบริการอาหารเครื่องดื่ม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา: 08.00-17.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร. 08 9202 5298

โกหลัก
โกหลัก
โกหลัก
โกหลัก