อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง เป็นโครงการขอชลประทานเชียงใหม่  โดยมีฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแล ความสำคัญของอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง คือ   การทำหน้าที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่น้ำฝาง อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตแม่น้ำฝาง โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากเป็นอ่างเก็บน้ำยังใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทานแล้ว ด้วยวิวของอ่างเก็บน้ำที่งดงาม รายล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี  อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิต อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ และต้องการพักผ่อนแบบสงบ ท่ามกลางสายน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง