ฮิโนกิแลนด์

ฮิโนกิแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่น ประดับตกแต่งด้วยโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต และปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลังสูง 4 ชั้น ล้อมรอบด้วยภูเขาและสวนดอกไม้ ภายในฮิโนกิแลนด์มีร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และมุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายจุด นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าชุดกิโมโนให้เราแต่งกายแบบชาวญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม โทร. 053 457774-5 

ฮิโนกิแลนด์

โทริอิ

โทริอิทะเลเซโตะ

ฮิโนกิแลนด์

ฮิโนกิแลนด์

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ฮิโนกิแลนด์

ฮิโนกิแลนด์

วัดคินคาคุจิ

ฮิโนกิแลนด์

ฮิโนกิแลนด์

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์
ฮิโนกิแลนด์