โรงเตี๊ยมถ้ำง้อบ ในอดีตสถานที่นี้เคยเป็นกองบัญชาการและบ้านพักของ นายพลหลี่ เหวิน ฮ้วน ผู้นำกองกำลังทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3 ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เนื่องด้วยความสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้างภายในบ้านถ้ำง้อบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาคารเดิมที่สร้างจากใบจาก ผ่านกรรมวิธีที่ชาวจีนยูนนานเรียกว่า “ทู่จี” หรือบ้านดิน ที่แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นหลังคามุงสังกะสีแล้วก็ตาม รวมถึงโรงเก็บข้าวสารที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง คุกไม้ และคุกใต้ดิน ลูกของนายพลหลี่ จึงเห็นพ้องกันให้เปิดสถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใช้ชื่อ “โรงเตี๊ยมถ้ำง้อบ” และเปิดให้บริการที่พัก ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว 

ที่อยู่ หมู่บ้านถ้ำง้อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเตี๊ยมแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นกองบัญชาการและบ้านพัก นายพลหลี่ เหวิน ฮ้วน ผู้นำกองกำลังทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3 แต่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ความสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้างภายในถ้ำง้อบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาคารเดิมถูกสร้างจากใบจากผ่านกรรมวิธีที่ชาวจีนยูนนานเรียกว่า “ทู่จี” หรือบ้านดิน ที่แม้จะถูกเปลี่ยนเป็นหลังคามุงสังกะสีแล้วก็ตาม รวมถึงโรงเก็บข้าวสารที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง และคุกไม้ คุกใต้ดิน บรรดาลูกของนายพลลี เห็นพ้องต้องกันให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใช้ชื่อ “โรงเตี๊ยมถ้ำง้อบ” เปิดให้บริการที่พัก ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันเปิดมากว่า 6 ปีแล้ว

โดยที่นี่มีบริการอาหารยูนนาน 100% ทั้งไก่ดำตุ๋นตังกวย ขาหมูตุ๋น กระดูกอ่อนตุ๋นเห็ดหอม หมูพันปี ยำสามสี หมั่นโถว หยกดำ และยำโอซุ่น นอกจากอาหารแล้วยังมีบริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งห้องพักเป็นโรงนอนของทหารเก่านำมาปรับปรุง โดยมีทั้งห้องพักสำหรับ 2 คน, สำหรับ 3-4 คน และสำหรับ 6-10 คน ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพักคนละ 200-250 บาทรวมอาหารเช้า (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) และมีผลิตภัณฑ์โอทอปจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น ไม้กวาดหญ้าข้างฟ่าง ผลไม้ดองทั้งบ๊วย ลูกไหน เชอรี่ ลิ้นจี่อบแห้ง ตะกร้า ชาจีน ข้าวซอยตัด และสมุนไพร ซึ่งเป็นของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด

โดยปกติโรงเตี๊ยมถ้ำง้อบเปิดให้บริการเฉพาะเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม หรือ ปีละ 4 เดือนเท่านั้น เนื่องจากเมืองไชยปราการ ไม่ใช่เมืองทางผ่านในการท่องเที่ยว ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นดอยอ่างข่างในช่วงฤดูหนาวมาแวะใช้บริการ  ดังนั้น โรงเตี๊ยมจึงเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

บ้านนายพลเสาลี